ZÁSADY A OPATŘENÍ V PROVOZU

V návaznosti na stále platná rozhodnutí o přijatých opatřeních k mimořádné situaci ze dne 10.3.2020 naleznete níže pravidla a zásady pro dodržování hygienických pravidel všech pracovišť školní jídelny.

DEZINFEKCE A PRACOVNÍ POSTUPY PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOLNÍ JÍDELNY

1) Zaměstnanci ŠJ připravují kompletní jídlo s příborem a nápojem na tác včetně výdeje strávníkovi pouze v ROUŠCE a JEDNORÁZOVÝCH RUKAVICÍCH

2) Zaměstnanci ŠJ jsou POVINNI po výdeji každé skupiny žáků (strávníků), provést DESINFEKCI stolů, výdejního a příjmového okna a umyvadla na jídelně

3) Po celkovém výdeji jídel provedou zaměstnanci ŠJ obvyklý úklid s desinfekcí jídelny, výdejny a zázemí, včetně všech klik a povrchů.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem zdraví!

*****

Dodatek k “Vnitřnímu řádu Školní jídelny” – po dobu mimořádných opatření Covid-19

bod III.
jídelna Lesní 190 a výdejna Školní 438 Jablunkov
Výdej jídel cizím strávníkům a žákům v 1. den nepřítomnosti ve škole do jídlonosičů:
10:45 – 11:10 hod
13:50 – 14:10 hod

V době od 11:15 – 13:50 hod platí ZÁKAZ VSTUPU CIZÍM OSOBÁM DO JÍDELEN

Jablunkov 1. 9. 2020

Bc. Danuše Lancová
Ředitelka ŠJ Jablunkov, Lesní 190