Velikonoce!

Svátky jara, jeden z velkých křesťanských svátků v roce. Jaké udržujete zvyky? Má Vaše rodina nějaké speciální?Inspiraci můžeme najít po celém světě. Od západu na východ jsou tyto svátky velmi…
Více informací najdete zde:

Masopust

Původ tohoto svátku pochází ze starořeckých a římských bakchanálií, tedy oslav boha Dionýsa. Ovšem postupem času nabyly oslavy jiného smyslu i podoby. Masopust skrývá celé období od Tří králů až…
Více informací najdete zde: