Náš stávající kolektiv

Zaměstnanci kuchyně k 1. 9. 2021

Ředitelka: Bc. Lancová Danuše

Zástupce ředitelky a účetní: Ing. Macoszková Irena

Účetní/pokladní: Pindejová Zuzana


Hlavní kuchař: Kajfosz Roman

Zástupce hlavního kuchaře:

Vedoucí kuchařka na výdejně: Bystroňová Irena


Kuchaři: Bártková Žaneta, Poloková Marie, Adamcová Pavlína a Kowolliková Nikola na rodičovské dovolené

Zaučené kuchařky:

Cieslarová Jana, Čmielová Dana, Ligocká Eva, Muchová Jana, Szotkowská Eva, Vavřačová Petra, Zychewicz Jana

Dozory na jídelnách Lesní 190:  

Vedoucí dozorů: Vavřačová Petra

Dozory: Jochymková Jarmila, Šujanská Viera

Dozor na výdejně: Szotkowská Anna

Úklidy: Jochymková Jarmila